Outlet

Allmänna villkor

Innehållsförteckning

  1. Allmänt

  2. Dina uppgifter

  3. Uppdatering av villkoren

  4. Force Majeure och vårt ansvar

  5. Immateriella rättigheter

  6. Klagomål, tvist och tillämplig lag


1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) gäller när vi på TJ Alpine AB, org. nr: 559174-1441, Raholmsvägen 159 Ankarsvik, Sundsvall, email: info@tjalpine.se, erbjuder generella erbjudanden och personliga medlemserbjudanden på utvalda produkter.

1.2 Dessa Villkor gäller alltså i tillägg till de köpvillkor som är tillämpliga vid dina köp av varor från currihärnosand.se

1.3 För att bli medlem hos oss på evolveme.se, och därmed kunna använda Tjänsten, måste du vara minst 18 år gammal. Om du är under 18 år får du endast använda Tjänsten tillsammans med din förälder eller din vårdnadshavare/förmyndare

1.4 Du blir medlem genom att registrera dig på vår hemsida.

1.5 Genom att bli medlem hos oss och använda Tjänsten godkänner och accepterar du Villkoren

1.6 Som en del av ditt medlemskap får du personliga erbjudanden. För att kunna ge dig personligt anpassade erbjudanden och rabatter enligt dina preferenser och intressen, samlar vi in och behandlar information om din köphistorik och ditt köpbeteende, med det specifika ändamålet att utforma och erbjuda dig personifierade rabatter och erbjudanden baserade på vad vi tror att just du är intresserad av. Specifika erbjudanden på utvalda produkter kommer att skickas till dig via e-post eller sms. De kommer även att synas under Mina Sidor när du loggar in på ditt medlemskonto på evolveme.se. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas och om dina rättigheter, var vänlig läs igenom vår Integritetspolicy


2. Dina uppgifter

2.1 Genom att godkänna och acceptera dessa Villkor försäkrar och intygar du att all information du laddar upp och lägger in i Tjänsten är din egen, att du förfogar över den och har rätt att använda den.

2.2 Genom att godkänna och acceptera dessa Villkor försäkrar och garanterar du att all information du laddar upp och lägger in i Tjänsten inte gör intrång i någon annans rättigheter, eller på annat sätt står i strid med lag.

2.3 När du skapar ett medlemskonto kommer vi att be dig uppge din e-postadress. För att kunna genomföra ett köp behöver du även uppge ditt namn, din postadress och ditt telefonnummer. Om du vill betala med faktura eller delbetala kommer du även behöva uppge ditt personnummer. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna leverera produkter till dig, samt ge dig information om dina beställningar. Din e-postadress och ditt telefonnummer kommer vi även att använda för att skicka ut reklam och nyhetsbrev om Tjänsten till dig.  Du kan när som helst avaktivera sådana typer av nyhets- och informationsutskick genom att gå in på mailet och avregistrera nyhetsbrev. 

2.4 En förutsättning för Tjänsten är att Tj Alpine AB samlar in och använder dina personuppgifter. För mer information om hur dina personuppgifter används, vad det innebär för dig samt hur du kan tillvarata dina rättigheter, var vänlig läs igenom vår Integritetspolicy

2.5 Aggregerad data samlas in och bearbetas för att följa och utvärdera användartrender avseende Tjänsten. Det innebär att information om din användning av Tjänsten samlas in och sedan anonymiseras på ett sätt som innebär att vi inte längre kan koppla informationen till dig. Vi använder denna anonyma information om hur våra användare använder våra tjänster för statistik, serviceförbättring och produktutveckling av Tjänsten. Dessa uppgifter kommer att vara helt anonyma och utgör inte personuppgifter. De kan därför lagras en längre tid än dina personuppgifter.

2.6 Anonymisering innebär att data som en gång var personliga uppgifter avlägsnas från det som kan koppla det till en individ, samt att avskiljas från det som i framtiden kan göra det möjligt att återskapa denna data till en individ. Denna behandling av data är ett steg längre än pseudonymiseringsprocessen, vilket innebär att man håller viss information åtskild för att göra det svårare att identifiera en person som använder dessa data.


3. Uppdatering av Villkoren

3.1 Vi på Tj Alpine AB kommer kontinuerligt sträva efter att uppdatera och förbättra Tjänsten, varför dessa Villkor kan komma att förändras och anpassas över tid. Med anledning av detta förbehåller vi oss rätten att när som helst uppdatera och justera Villkoren. Eventuella uppdateringar kommer att tillkännages genom en eller flera av våra informationskanaler, exempelvis via sms, e-post eller webbplats enligt vad som krävs enligt lag.

3.2 Ändringarna är giltiga och tillämpliga från att du accepterat de nya Villkoren (i samband med ett köp) eller trettio (30) dagar efter att vi informerat dig om ändringarna enligt punkten ovan. Tj Alpine AB rekommenderar ändå att du regelbundet besöker lyko.se för att hålla dig uppdaterad om våra gällande Villkor.


4. Force Majeure och vårt ansvar

4.1 Tj Alpine AB är inte ansvarig för dröjsmål, förlust eller andra problem som uppstår i samband med Tjänsten, som beror på hinder utanför Tj Alpine AB kontroll, med anledning av händelser relaterade till krig, naturkatastrofer, översvämning, lockout, strejk, myndighetsingripande, brand, terrorism, vandalism, och andra liknande händelser. Sådana omständigheter ska alltid innebära ansvarsfrihet för Tj Alpine AB.

4.2 Tj Alpine AB kommer alltid att sträva efter att Tjänsten fungerar som den ska och att hemsidan underhålls, men Tj Alpine AB kan inte hållas ansvariga för förlorade erbjudanden, eller liknande händelser, som beror på tekniska fel med Tjänsten. Om du upplever några tekniska problem med Tjänsten ber vi dig kontakta oss via info@tjalpine.se


5. Immateriella rättigheter  

5.1 Äganderätt och upphovsrätt till bilder och videomaterial som tillhandahålls av dig tillhör dig. Tj Alpine AB  har dock rätt att använda sådana bilder och videomaterial för att kunna tillhandahålla tjänster till dig. Detta innebär bland annat att Tj Alpine AB  har rätt att lagra och kopiera, samt kan komma att tillhandahålla, sådana bilder och videomaterial till någon av våra samarbetspartners som hjälper oss med drift och administration av vår website och tjänster.

5.2 Allt innehåll och material som är tillgängligt via Tjänsten är skyddat av Tj Alpine AB  upphovsrätt, varumärkesskydd och/eller annan tillämplig immaterialrättslig lag.

5.3 Det är inte tillåtet att, utan uttryckligt skriftligt godkännande från Tj Alpine AB , kopiera, distribuera, reproducera, publicera, eller på annat liknande sätt använda Tjänstens innehåll annat än för enskilt personligt bruk.

6. Klagomål, tvist och tillämplig lag

6.1 Svensk lag är tillämplig på dessa Villkor, utan tillämpning av dess lagvalsregler.

6.2 Vi söker i första hand att lösa eventuella frågor och meningsskiljaktigheter mellan oss i god tro. Vänligen hör av dig till vår kundtjänst via e-post: info@tjalpine.se så ska vi göra vårt bästa för att hantera dina frågor och ärenden. Våra kontaktuppgifter finns även på vår hemsida.   

6.3 Om vi inte kommer överens eller om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende är du välkommen att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller din lokala konsumentvägledare. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men vi kommer att ta ställning till detta vid eventuell uppkommen tvist. Vi följer alltid ARN:s rekommendationer.

6.4 Du har som konsument, vid köp på internet, rätt att använda dig av EU:s onlineplattform för tvistlösning, Online Dispute Resolution, (ODR). Denna plattform hittar du via EU-kommissionens hemsida, eller genom denna direktlänk: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

6.5 Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsten, som inte kan lösas, eller av någon anledning inte löses, via samtal mellan oss, via alternativ tvistlösning eller via ODR, ska avgöras av svensk allmän domstol.

6.6 Om behörig domstol finner att någon eller några punkter i dessa Villkor är ogiltiga, olagliga eller ej verkställbara, ska punkten/punkterna i fråga vara tillämpliga endast i den uträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV
Få spännande nyheter och erbjudanden först!
* indicates required

Intuit Mailchimp

Egenskaper

ADJUSTABLE STRAP

This closing system makes it easy to fit under jackets therefore offering a better closure.

BREATHABLE SYSTEM

An air exchanging vent is placed on the back of the glove allowing moisture to escape. This improves the drying time of the glove and avoids hands getting wet.

I-TOUCH SYSTEM

The“I-Touch” system allows you to use your smart phone without having to remove the glove.

GOGGLE CLEANER

This new design of seude material is placed in a very efficient position making it easier to clean goggles.

KEVLAR SYSTEM

Round finger tips are more durable and reduce catching on abrasive objects. Level uses only Schoeller kevlar, the strongest kevlar on the market. Guaranteed to have the best durability.

FLEX PALM

The elastic cordura insert on the palm allows for a better fit, more flexibility and a cozy feeling.

OPENABLE MITT

“3 In one” leather top quality style, provides max versatility: the fleece lined shell can be used on its own in moderate weather conditions; the i touch liner and glove together for super cold conditions.

NOSE CLEANER

Special flock fabric placed on your thumb. Provides a gentle feeling when used as a nose wipe while riding or skiing.

WIND&RAIN COVER

Created by Level to improve wind and rain protection this technical feature is the perfect solution for temperature and weather changes.

SAFETY STORM LEASH

A new leash concept that offers an increased saftey feature for riders and skiers.

THERMAL REFLECTIVE

Little silver dots reflect and retain the warmth your body generates, while dissipating moisture and excess heat.

PREFORMED FINGERS

Pocket positioned on the top of the glove. May be used to insert hand warmers, skipass or other small objects.

WARMAX

A removable lining where the back of the lining is built with a hot thick material whilst the palm is thinner to maintain sensitivity. The removable liner can be removed and washed.

SUPER FABRIC

Coming from MotoGP experience this material is now the “state of the art” of ski racing impact solution. Extra resistant to friction at high speeds.

POWDER CUFF

This nylon cuff has a convenient adjustment for the closure around the wrist preventing snow from getting inside when riding powder.

STORM LEASH

This cord is used to secure the glove to your hand with an adjustable plastic. A big advantage when you don’t want to wear gloves but want to keep them attached to the wrist.

MULTIFUNCTION POCKET

Pocket positioned on the top of the glove. May be used to insert hand warmers, skipass or other small objects.

OUTSIDE FINGER STICHING

This construction provides a better fit and a perfect grip.

SILICONE PRINTED PALM

A silicon pattern applied to the palm. Provides excellent waterproofing, improved sensitivity, and exceptional grip.

WORLD FINEST LEATHER

The finest goat leather in the world. Levels’ leathers natural water repellency, durability, and insulating properties guarantee the best performance.

Passform

The close collaboration between R&D and athletes has allowed level to develop a fit system for skiers and riders that can ensure the best fit for every kind of performance along with maximum comfort. For this reason all the gloves are divided into 3 different fits and are specifically designed for male and female hands..

RELAXED FIT | EXTRA WARM

Ski: designed for all who love powder with a new cut that allows for a more abundant fit. This new style allows for more protection from the cold while maintaining a good level of sensitivity for the hands.

Snowboard: mainly used in the protection segment line that allows the housing of Biomex, and creating the right balance between warmth and comfort.

NATURAL FIT | VERY WARM

Ski: for sports skiers that require for more warmth and great comfort. Ensuring the fine balance between precision and sensitivity.

SLIM FIT | BETTER GRIP

Ski: for our world cup athletes who need a perfectly tight fitting glove allowing them to have a great feel when holding the ski poles so they can perform their best on the racetrack. Snowboard: this is a fashionable product; the better fitting the better the rider can grab their board or freestyle skis. Apart from its tight fit the palm has a special reinforcement to increase the grip.